+420 603 929 456 pribram@cervenykriz.eu

Historie OS ČČK Příbram

Oblastní spolek Českého červené kříže Příbram vznikl v roce 1994 a navázal na činnost Okresního výboru Československého červeného kříže Příbram. Nynější činnost je zaměřena na výuku první pomoci, oceňování bezpříspěvkových dárců krve, organizování zdravotních soutěží pro děti, zdravotnické dozory aj. Oblastní spolek sdružuje  šest místních skupin.

 

V současné době se činnost oblastního spolku opět rozvíjí. I přestože v roce 2009 ukončily činnost 3 místní skupiny z důvodu nezájmu mladší populace, má členská základna 409 členů. Hlavní náplní je výuka první pomoci, formou různých kurzů, oceňování bezpříspěvkových dárců krve, zdravotnické dozory na sportovních a kulturních akcích, pořádání ozdravných pobytů pro děti.

 

V roce 2010 vznikla při oblastním spolku Příbram Oblastní skupina mládeže českého červeného kříže Dobříš….